PHOENIX ZEPPELIN KOŠICE

administratívna a servisná budova s areálom

autori : Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny
lokalita :
Košice, Šaca
investor :
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
náklady :
70 mil. Sk
návrh, projekt :
2003-2006
realizácia :
2006-2007
foto :

Branislav Hovorka, Ján Krcho

Pobočka firmy Phoenix Zeppelin v Košiciach sa zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov. Návrh tejto stavby je zaujímavý aj tým, že ide o prvý z viacerých areálov firmy Phoenix Zeppelin na Slovensku, navrhovaných a realizovaných v rozsiahlom celoslovenskom investičnom zámere, čím stanovuje v zmysle svojho štandardu a koncepcie trend rozvoja firmy do budúcnosti. Architektonicky sa objekt tvarom a materiálom viaže na svoju strojárenskú náplň, pričom najdôležitejšie pri jeho navrhovaní bolo skĺbiť v ňom mnoho rôznych prevádzkových celkov v pomerne jednoduchej architektonickej forme. 

Dominantnou z hľadiska interiéru je vo vzťahu k návštevníkom centrálna hala (showroom). Je navrhnutá voľne, vzdušne, prehľadne a relatívne veľkoryso. Ostatné interiérové prevádzky sú navrhnuté hlavne s ohľadom na logistiku a s dôrazom na významnú minimalizáciu komunikačných priestorov. Návrh a výber nábytku a interiérových prvkov bol uskutočnený s ohľadom na jeho začlenenie do celkovej tvarovej (dôraz na jednoduchosť) a farebnej koncepcie stavby. Základom vonkajšieho dizajnu stavby je snaha o prepracovaný a čistý architektonický výraz, korešpondujúci s jej funkciou a vnútorným obsahom. 

Základom vonkajšieho dizajnu stavby je snaha o prepracovaný a čistý architektonický výraz, korešpondujúci s jej funkciou a obsahom. Kompozícia tvarov je vyvážená kompozíciou použitých metalických fasádnych obkladov, ktorá je doplnená umiestnením zatieňovacích systémov ako aj výrazných reklamných plôch.

 

 

 

 


publikované napr.:
ARCH 07-08/2007, ASB 10/2008
asb.sk
, archdaily.com