PHOENIX ZEPPELIN BANSKÁ BYSTRICA


administratívna a servisná budova s areálom

autori :
Branislav Hovorka,  Štefan Moravčík, Martin Paulíny
lokalita :

Banská Bystrica
investor :
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
náklady :
6 mil. €
návrh, projekt :
2007-2009
realizácia :
2009-2011
foto :

archív autorov

Centrála firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici je jej novopostavenou celoslovenskou centrálou a zároveň výkonnou banskobystrickou pobočkou. Užívateľ stavby sa zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov. Stavba pozostáva z administratívnej, skladovej a servisnej časti.

Architektonický návrh vychádzal z prísnych prevádzkovo – ekonomických kritérií. Funkčnosť, čistota prevádzkových väzieb, logické členenie dispozície a nadväznosť funkčných celkov boli prioritami riešenia. Tomu zodpovedajú aj použité výrazové prostriedky. Hmoty objektu sú jednoduché, elementárne. Nezostávame však pri prostom technickom prerozprávaní zadania. Snahou autorov je vožiť do diela aj určité kultúrne hodnoty, ktoré reflektujú fakt, že používateľmi budú konkrétni ľudia.  

Predpokladáme, že aj striedme a utilitárne riešenie môže byť nositeľom nadstavbových kvalít a byť miestom kde sa dá dobre stráviť pracovný čas. Takisto aj z hľadiska urbánneho kontextu bolo našou snahou vytvoriť objekt, ktorý nebude ľahostajne vnímaný okolím.

Popri striedmych tvaroslovných prostriedkoch akcentujeme len uzlové miesta. Dôraz kladieme na centrálnu halu a rokovacie miesta. V exteriéri sme sa obmedzili iba na polotransparentný sivý obvodový plášť s žltým zvýraznením častí fasády v korelácii s korporátnymi farbami. Presklenené átrium obrátené smerom k mestu. Táto koncepcia vychádza z nevyhnutnosti chrániť administratívnu prevádzku pred rušivým pôsobením priľahlej rýchlostnej cesty a v letných mesiacoch blokuje nízke ranné a večerné slnko - jednotlivé krídla stavby okolo átria si navzájom tienia.  

Átrium vytvára nástup do budovy a opticky vnáša do jej interiéru prírodné prvky - zeleň, dážď, či sneh. Vnútri budovy sa átrium mení na halu s pracoviskami prvého kontaktu, ktorú na poschodiach formou galérií obklopujú otvorené kancelárske pracoviská administratívnych oddelení. Dielenské boxy sú dispozične oddelené od administratívnych pracovísk, architektonicky sú však integrované vrámci jednotnej formy budovy.

Fasády stavby sú navrhnuté technicisticky. Ich podstatnými architektonickými prvkami sú okrem átria aj exteriérové požiarne schodisko na západnej fasáde, veľký skladový regál na južnej fasáde a panoramatické okno zasadacích miestností na fasáde východnej. Metalický materiálový charakter exteriérov budovy korešponduje so strojárskym zameraním užívateľa.

Z hľadiska materiálov použitých pri výstavbe je špecifické opláštenie budovy vyhotovené z plátov perforovaného hliníkového plechu - ťahokovu, kompozične doplnených o plochy obkladov z kompaktných dosiek v žltooranžovej firemnej farbe. Strieborný ťahokov budovu opticky zjednocuje, slúži ako nevyhnutný tieniaci systém jej východnej a západnej fasády a za pekného počasia zaujímavo odráža slnečné lúče.

 

publikované : ARCH 05/2011, INTERIER 11/2011,.TÝŽDEŇ 47/2011...

 

V roku 2011 stavba získala tri najvýznamnejšie slovenské ceny za architektúru: Cenu časopisu ARCH, Cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR a národnú cenu za architektúru, ktorou je Cena Dušana Jurkoviča