BYTOVÝ DOM BRATISLAVA

 

autor :
Štefan Moravčík
lokalita :
Bratislava Ružinov
investor :
Združenie fyzických osôb

návrh, projekt :
2006-2007
realizácia :
2008-2009
vizualizácie :

Branislav Hovorka

Bytový dom bol navrhnutý v Mestskej časti Ružinov, uprostred zabývaného sídliska so štvor a päťpodlažnými staršími bytovkami v susedstve pozemku. Návrh sa mierkou a osadením prispôsobuje jestvujúcej štruktúre okolitého prostredia.

Budova má viacúčelový parter, určený  pre funkie slúžiace verejnosti, nasledujú tri plnohodnotné obytné podlažia a piate ustúpené podlažie s dvomi komfortnými penthausami umožňuje tiež využívanie rozsiahlych priľahlých terás.

Pri realizácii objektu boli urobené viaceré tvarové a materiálové zmeny oproti návrhu. Preto sú pre porovnanie prezentované najmä vizualizácie, ktoré dávajú presnejšiu predstavu o pôvodnom architektonickom riešení.