APARTMÁNOVÝ DOM  "TY"

 

autor :
Štefan Moravčík
lokalita :
Štrbské pleso Vysoké Tatry
investor :
J&T

návrh :
2004-2005 
vizualizácie :

Igor Šimončík

J&T na svojich pozemkoch v tesnom susedstve hotelového komplexu Kriváň - Hviezdoslav - Jánošík (dnešný hotel Kempinski) pripravoval výstavbu apartmánového komplexu pre klientelu, ktorá chce na jednej strane individuálne prázdninové bývanie, na druhej strane požaduje blízkosť kompletného servisu služieb zázemia kvalitného hotela.

Cieľom návrhu bolo nájsť primeranú formu, ktorá by uspokojila požiadavky investora a používateľov a zároveň by čo najcitlivejším spôsobom reagovala na okolité prostredie.

 

Zvolili sme podobu odhmotnenej stereotonickej štruktúry, ktorá maximálnym spôsobom rešpektuje terén.

Budovy sa stýkajú so zemou iba v dvoch minimalizovaných vstupných podlažiach. Zvyšok komplexu "levituje" všetkými smermi vo voľnom priestore medzi vzrastlými stromami. Umožňuje to oceľová nosná konštrukcia. Šikmé zavetrenia dovoľujú smelé konzolovité vyloženia jednotlivých segmentov. Stavba je založená na niekoľkých vrtoch priamo do skalného podložia. Takto sme vylúčili väčšinu zemných prác spojených so zakladaním. V okolí budovy zostáva neporušená profilácia terénu, takisto minimalizujeme zásahy do jestvujúcej zelene. Sendvičová konštrukcia obvodového plášťa spolu so sofistikovaným zasklením zabezpečuje výborné telotechnické parametre stavby.

 

Tepelnú zotrvačnosť, akumulačné parametre a vodorovné stuženie dosahujeme spriahnutými betónovými monolitickými stropmi. Transparentné časti fasády poskytujú veľkolepé výhľady na okolitú krajinu. Prezentované riešenie vyjadruje náš názor na zadanie - ak už stavať v takomto cennom prostredí, tak voliť formu, ktorá čo najmenej fyzicky zasahuje do okolitého terénu, je maximálne reverzibilná (po jej odstránení zanechá minimálne možné stopy v krajine). Toto však nemusí byť na úkor odvážnosti návrhu. Skulpturálna odhmotnená, subtílna, transparentná forma môže vytvoriť koexistenciu objektu s okolitým prostredím či už zvnútra von, alebo naopak.