LOMNICKÝ ŠTÍT


návrh rekonštrukcie areálu koncovej stanice lanovky

observatória a priľahlého areálu


autor :
Štefan Moravčík
lokalita :
Lomnický štít
investor :
Tatranské lanové dráhy 
návrh :
2003-2004
vizualizácia :

Branislav Hovorka

kresby:

Štefan Moravčík

 

Vrcholová stanica lanovky aj s dodatočnými prestavbami a prístavbami sa v roku 2003 značne líšili od pôvodného návrhu Dušana Jurkoviča. Už počas výstavby v rokoch 1936 až 1941 sa stavba značne modifikovala (napriek výhradám autora). Nástupisko nabralo na objeme a stavba sa južným smerom neskôr predĺžila o jeden trakt.

 

Beisetzerova prístavba objektu SAV pôdorysne rozšírila objekt a zväčšila citeľne hmotu vrcholového objektu.

 

Posledná prestavba z roku 1989, súvisiaca v výmenou technológie zásadne zmenila vstupný objekt a nástupisko lanovky - týmto smerom sa sa budova ďalej rozšírila a zvýšila. Prestavba výrazne zasiahla do princípov, ktoré charakterizovali predchádzajúci vývoj - kompozície ortogonálnych hmôt s panoramatickým výhľadom z terás.

 

Jurkovič v súvislosti s podobou objektov na trase lanovky roztrpčene zapísal: " Dodržal som presne predom stanovený program, že stanice splnia svoju funkciu len ako výhradne technické, provozu určené objekty. ...Stavebný dozorca so stavebníkom pristavali však a prilepovali reštauračné a obývacie miestnosti na jednotlivé už založené a rozostavané staničné budovy tak, že tam dnes stoja len karikatúry..." (Bořutová-Debnárova 1993, in Dulla _ Stavba, ktorá stojí najvyššie., 2003).

 

Návrat k originálnemu návrhu architekta Jurkoviča už nie je možný. Už aj z toho hľadiska, že len sám realizovaný objem prístavieb je väčší, ako pôvodný návrh. Modernosť je vlastným atribútom lanovky na Lomnický štít. V dobe svojho vzniku to bolo špičkové technické dielo. Z viacerých hľadísk bolo unikátne a neprekonané.

V dobe realizácie lanovky vzniklo výnmočné dielo porovnateľné minimálne v európskom kontexte. Ani dnešné merítko pri snahe o revitalizáciu komplexu nemôže byť iné.

Práve z tohto dôvodu by rekonštrukcia objektov lanovky mala prinavrátiť, v duchu pôvodného zámeru, noblesu jedinečného diela za použitia súdobých technických možností nových technológií, zároveň pri rešpektovaní danností miesta i účelu a zachovaní a zveľadení všetkých nespochybniteľných zachovaných hodnôt.

Úpravy jestvujúcej budovy sa zamerali najmä na: / odstránenie dodatočných nevhodných konštrukcií, materiálov, a stavebných úprav vyčistenie konštrukcie na jej stavebnú podstatu, obnovu a zachovanie pôvodných konštrukcií / drobné úpravy dispozície a jej prispôsobenie novým požiadavkám / zabezpečenie bezbariérovej prevádzky vložením nového panoramatického výťahu

 

 

prepájajúceho všetky podlažia / kompletnú výmenu všetkých schátraných nepôvodných interiérových konštrukcií, vrátane nových úprav všetkých povrchov a výplňových konštrukcií / vytvorenie chránenej transparentne presklenenej terasy s výhľadom na južnej strane objektu / prinavrátenie pôvodnej ortogonálnej štruktúry celého objektu obnovením vodorovných terás do podoby pred poslednou prestavbou / revitalizáciu a sprístupnenie strešnej krajiny odstránením nevhodných prístavieb a konštrukcií /.

Navrhujeme tiež nový objekt, ktorého úlohou je vytvoriť silný zážitok z jedinečného miesta. Objekt ako subtílny, maximálne odhmotnený a transparentný artefakt umožňuje pohyb  a pobyt doslova v priestore "mimo pevnej zeme pod nohami" priamo nad úchvatnou panorámou Tatier. Prezentovaná je jedna z viacerých rozpracovaných podôb.