LIP-TOP JASNÁ

rozsiahly hotelovo - kongresový komlex

a apartmánové bývanie

 

autori :
Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny
lokalita :
Jasná, Nízke Tatry
investor :
J&T

návrh :
2007
vizualizácie :

Branislav Hovorka

Navrhovaný areál na mieste súčasného hotela Liptov a okolitých pozemkov, vrátane chátrajúcich torz rozostavaných budov, obsahuje hotelovú časť s kongresovým centrom, apartmánové bývanie hotelového typu a samostatne stojace apartmánové domy, všetko s potrebným prevádzkovým a voľnočasovým zázemím. Návrh maximalizuje prepojenosť jednotlivých budov areálu s bezprostredným okolím, so zjazdovkami i prírodou Nízkych Tatier vnímateľnou z ľubovoľného miesta navrhovaného súboru stavieb. Funkcie objektov sa vzájomne dopĺňajú, veľká časť parteru je pístupná priamo zvonku a určená verejnosti.

Objekt hotela zložený z dvoch kompaktných blokov otvára svoje nádvorie voči vjazdu zo susednej rodinnej lyžiarskej zjazdovky a vytvára jej architektonické a zážitkové pokračovanie. Jednotlivé obytné časti, ako aj časti relaxačných aktivít, sa umiestnením, tvarom a orientáciou prispôsobujú výhľadom na blízke Vrbické pleso a okolité tatranské masívy. Kongresové centrum je spojovacím článkom medzi dvomi hlavnými hmotami hotelového komplexu. Má podobu mostového visutého telesa umiestneného v strategickej centrálnej polohe, s dobrým prístupom z ľubovoľného miesta areálu. 

V jeho konštrukcii je integrovaná aj chránená vnútorná spojovacia komunikácia medzi budovami i potrebné priestory pre zázemie kongresového centra. Samostatne stojace apartmánové domy rozptýlené v okolí majú špecifikú podobu, dispozíciu i prevádzku. S terénom sa stýkajú iba v mieste vstupu. Zvyšok budovy je visutý nad terénom. Tým sa minimalizujú požiadavky na zakladanie i zásahy do terénu (i zimná údržba). Takto nám odpadá nutnosť vertikálnych komunikácií, zároveň bývanie "priamo medzi stromami" vytvára jedinečnú zážitkovú atmosféru i pohľadové kontakty na blízku i vzdialenú prírodu.