KURTEX


návrh rekonštrukcie a prestavby budov


autor :
Štefan Moravčík
lokalita :
Banská Bystrica  
návrh :
2008
vizualizácia :

Radoslav Krajčík

 

 

Cieľom návrhu bolo overiť priestorové i objemové možnosti a limity rekonštrukcie v súčasnosti zanedbaných objektov. Základnou funkčnou náplňou majú byť univerzálne prenajímateľné plochy, v južnom objekte bude turistický hotel. V dannom urbánnom kontexte je možné budovu čiastočne rošíriť pôdorysne - využívame to predĺžením južného krídla v hotelovej časti.

Ďalšie možnosti rozšírenia úžitkovej plochy poskytuje strešná nadstavba - v časti dvojpodlažná. Jej konzolovité vysunutie tiež čiastočne zväčšuje disponibilnú plochu, zároveň je zaujímavým architektonickým výrazovým prostriedkom, pomáhajúcim budove získať špecifický charakter. Predsadený obvodový plášť na západnej fasáde má viacero funkcií.

Umožňuje zásadne vylepšiť teplotechnické parametre starej budovy. Poskytuje nové možnosti pre komunikačné a dispozičné rozšírenie a  prepojenie vnútorných priestorov. Zásadne mení vzhľad i úžitkové parametre budovy. Nový návrh výrazne zvyšuje potenciál a životaschopnosť komplexu v priestorových, kvalitatívnych, úžitkových i architektonických parametroch.