KOLLÁROVO NÁMESTIE

 architektonická súťaž

 

autori :
Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny, Igor Šimončík
lokalita :
Bratislava
investor :
Súkromná developerská spoločnosť

návrh :
2003
 

Predmetom súťažného návrhu bolo v prvom kole sformulovanie urbanistického názoru na možné zastavanie priestoru Kollárovho námestia v Bratislave. Na základe výsledkov prvého kola, kde sme prezenrovali urbanistické a štrukturálne riešenie zástavby, sme postúpili medzi finalistov. Porta vysoko hodnotila predložený koncept, artikuláciu hmôt a vamedzených priestorov. Predmetom zadania v druhom kole bol návrh samostatného polyfunkčného objektu umiestneného v hornej časti námestia. 

Súťažný návrh polyfunkčného objektu uvažoval s vytvorením troch vežových objektov spoločne opláštených celopresklenou fasádou, ktoré by boli navzájom mimoúrovňovo pospájané interiérovými komunikačnými pavlačami s určitými zážitkovými trasami a uzlami, napr. kaviarňami, rokovacími, spoločenskými priestormi administratívnych častí a pod. Mestskoť podporovali atraktívne priehľady na vnútorný obsah a otvorenosť a priechodnosť podlaží v parteri.

 

Suterén, prízemie a prvé poschodie objektu tvoria inegrovaný obchodný priestor, ktorý je navrhnutý s prísnym ohľadom na možnosť nadštandardnej vizuálnej orientácie v ňom a flexibilitu vnútorného uspriadania. Základom architektonického návrhu fasád boli veľkoplošné zatieňovacie posuvné panely premiestňované na fasáde podľa potrieb jednotlivých užívateľov interiérových priestorov, čím by sa architektúra stala na danom mieste výrazne premenlivou a dynamickou.