APARTMÁNOVÝ DOM  "JA"

 

autor :
Štefan Moravčík
lokalita :
Štrbské pleso Vysoké Tatry
investor :
J&T

návrh :
2004-2005 
vizualizácie :

Branislav Hovorka

Návrh overuje možnú podobu architektonickej štruktúry v citlivom prostredí okolia Štrbského plesa, ktorá nahrádza schátranú stavebú štruktúru bývalej reštaurácie v susedstve hotela Kriváň. Na mieste pôvodnej stavby sme navrhli nový objekt, ktorý pôdorysne kopíruje starú zástavbu a výškovo sa prispôsobuje susediacim stavbám. Je to západné ukončenie komplexu stavieb Jánošík- Hviezdoslav - Kriváň.

Forma a obsah sú nové. Funkčná náplň bola definovaná investorom. Je to bývanie v individuálnych apartmánoch, avšak úzko prepojených so službami ktoré bude po rekonštrukcii poskytovať priľahlý komfortný hotelový komplex (poz.: dnes hotel Kempinski).

 

Použité výrazové prostriedky sú striedme. Objekt tvoria jednoduché štruktúrované ortogonálne plochy a objemy.

Plastické objemové tvarovanie uskutočňujeme v prísnom štvorcovom rastri vysúvaním a zasúvaním jednotlivých segmentov. Transparentné časti fasády poskytujú veľkolepé výhľady na okolitú krajinu, zároveň odľahčujú štruktúrovanú hmotu, ktorá má skôr abstraktný charakter prírodniny (kryštalickej drúzy...), ako historickej reflexie na formálne, obvyklé architektonické tvaroslovné prostriedky.